• Hjem
  • Aktuelt
  • Dette lurer medlemmene på - og dette er svarene
Dette lurer medlemmene på - og dette er svarene

Dette lurer medlemmene på - og dette er svarene

Skrevet: torsdag, 19 mars 2020

ATL får en mange ulike spørsmål fra medlemmene i disse Korona-tider. Her er svar på de vanligste spørsmålene som stilles til ATL om dagen.

 

Arbeidsgivers lønnsplikt
Arbeidsgivers lønnsplikt strekk seg over to dager. På ATL sine sider står det at arbeidsgiver skal betale full lønn; men skal det betalast full lønn uansett, eller kun aktuelle timer som var satt opp på det aktuelle tidspunktet? 

Svar
Det følger av permitteringslønnsloven at beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger. 

For sykepenger legges til grunn den gjennomsnittlige inntekten som arbeidstakeren har hatt i de tre siste kalendermånedene før arbeidstakeren ble arbeidsufør jf. § 8-28 (2) bokstav a.

Det følger videre av permitteringslønnsloven at ved hel permittering skal utbetalingen per arbeidsdag, utgjøre den gjennomsnittlige lønnen for en arbeidsdag. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidstimer arbeidstakeren skulle hatt den enkelte dag. Utbetalingen ved hel permittering skal utgjøre en gjennomsnittlig ukelønn per uke. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidsdager arbeidstakeren skulle hatt den enkelte uke.

Dette er lovens utgangspunkt. Da vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, ber jeg deg for sikkerhets skyld om å ta kontakt med NAV for å sikre at du får korrekt veiledning, da det er NAV som per i dag har ansvaret for å gi veiledning og informasjon om permitteringslønnsloven. 

Firmabil
Jeg har permittert mine ansatte trafikklærere. En del av dem har firmabilordning. Dette er en del av lønnen og de skatter av denne fordelen/lønnen.

Ettersom det er en del av lønnen, må de da parkere bilen?

Hvis de fortsatt bruker bilen, så i praksis så mottar de lønn og har ikke krav på penger fra NAV?

Har dere et svar på dette?

Svar
Det er i utgangspunktet opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å avgjøre om det er mest hensiktsmessig at arbeidstaker beholder bilen eller ikke under permitteringen. Det er således ikke noe forbud mot å disponere firmabil som permittert.

Det som kan være lurt å få en avklaring på, er hvorvidt fordel av å disponere bilen inngår i inntektsgrunnlaget til NAV ved beregning av dagpengesatsen.

Siden man skatter av fordelen ved å ha firmabil er det nærliggende å legge til grunn dette, men det vet jeg ikke sikkert. Du/ dere må du kontakte NAV for å få svar på dette.

Noe som imidlertid er verdt å merke seg når arbeidstaker beholder firmabil og mottar dagpenger (eller andre ytelser) fra NAV, er at NAV ikke trekker skatt av fordelen med å ha firmabil, slik arbeidsgiver gjør. Det betyr at du risikerer å få "baksmell" på skatten.  

Jeg vil anbefale deg å kontakte NAV dersom du har behov for informasjon om inntektsgrunnlag og beregning av ytelser.

Du kan også kontakte din regnskapsfører som antakelig har gode svar når det gjelder spørsmål knyttet til inntekt og skatt.

Sykepenger / dagpenger?
Hei, vi er noen trafikklærere som har enkelmannsforetak. Vi finleser nye regler. Hvordan skal vi forstå : 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. (Utklipp fra deres side)

Må vi ha sykemelding fra lege for å få sykepenger? Eller sende med dokumentasjon om "arbeidsnekt" fra f h i?

Svar
Enkeltmannsforetak vil få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen. Det betyr at den enkelte ikke får noe støtte de første 17 dagene

Når må søknad om dagpenger sendes inn?
Jeg håper dere har tid til å se på vilkårene for alle trafikkskolene som er enkeltpersonforetak, og legge ut informasjon om det.

Slik jeg forstår dette skal vi gå 17 dager uten støtte fra NAV for så å få 80 % av gjennomsnittet av de tre siste åra.

Ved mine møter med nav i fortida så viste det seg alltid at du skulle søkt om dette den dagen det inntraff. Det er aldri slik at du får støtte tilbake i tid, så min bekymring nå er å vente til det har gått 17 dager før jeg tar kontakt, for bare å høre at det skulle jeg gjort for 17 dager siden.

jeg vet at alt er nytt nå og at de prøver å åpne for støtter som ikke har vært åpne før.

Det er vanskelig å finne relevant informasjon om dette, men jeg håper de klarer å finne ut av det.

Svar
Her er litt info om søknadsprosessen når du søker om dagpenger. Dette fant jeg på NAV.no

Så fort det nå er mindre enn 14 dager igjen til du blir arbeidsledig er det bare å sende inn søknaden.

Sender deg en link til NAV sine sider der jeg fant informasjonen.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-2

ATL jobber kontinuerlig for medlemmenes beste og legger ut all informasjon som er relevant i disse Koronatider på ATL.no

Hvordan regne ut lønn i arbeidsgivers lønnspliktperiode på 2 dager?
Våre lærere lønnes etterskuddsvis med timelønn ut fra underviste timer registrert i TABS.

- Hvordan skal jeg komme frem til hvilke beløp de skal ha utbetalt? Eller…

            - Hvordan skal jeg melde dette inn til NAV?

            - Hva skal legges til grunn? Timeantallet har stor variasjon gjennom året.

Svar
Du bruker lønnslippen til de ansatte fra de siste 3 månedene. Og hvis ikke de er representative kan du bruke de siste 6 månedene. 

 

Avsavn ved pandemi.
Forsikring angående bil på verksted har fungert.
Hva med tilfellet nå med en pandemi?

Svar:
Forsikringen gjelder driftsavbrudd når man ikke selv er skyld i skaden. Dessverre får man ikke avsavn ved pandemi.

Kan jeg permittere meg selv når jeg driver enkeltmannsforetak?
Jeg driver enkeltmannsforetak, jeg har en ansatt trafikklærer som nå har fått permitteringsvarsel, han vil da forhåpentlig ha rett til dagpenger.
Jeg lurer på om jeg som innehaver av enkeltmannsforetaket kan permittere meg selv i og med at det nå er myndighetene som sier at jeg ikke kan jobbe, jeg er klar over at jeg i utgangspunktet ikke har rett til dagpenger etc, men situasjonen nå er jo ikke selvforskyldt, eller på grunn av at vi ikke har kunder, vi har i utgangspunktet full timeplan, men myndighetene stopper driften vår uten at vi får rett til dagpenger.

Svar
Personen du har ansatt hos deg vil oppfylle vilkåret om å være "arbeidstaker" etter loven, og vil derfor ha rett til dagpenger. 

Det er viktig at den ansatte søker om dagpenger så snart som mulig. 

I tillegg til å ha gitt den ansatte varsel, er det viktig at du også melder ifra til NAV om at han/hun er blitt permittert, slik at NAV kan overta lønnsplikten etter arbeidsgiverperioden.

Du i rolle som innehaver av enkeltpersonforetak, vil dessverre ikke ha rett på dagpenger slik reglene er per i dag. Du bør likevel ta kontakt med NAV for å få bistand videre. 

Jeg legger ved en link til deg her med informasjon fra NAV.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/dagpenger-og-egen-naeringsvirksomhet

Skjermbilde 2019 06 26 kl. 09.05.33
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg siste nytt fra bransjen og informasjon om hva vi jobber med.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV »

 

 

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger