Årets tungbilseminar

Årets tungbilseminar

Årets tungbilseminar ble avholdt 13. og 14. mars på Thon Hotell Linne. Årets program var fullspekket av interessante tema, og hadde blikket rettet noe utenom det som tradisjonelt har vært tema på tidligere seminar. Rundt 70 deltakere fra bransjen, samarbeidspartnere og forelesere overvar årets seminar.

Skrevet av Cecilie Båfjord


Seminaret ble åpnet av administrerende direktør Torgeir Abusdal. Han snakket om endringene som har vært i ATL de siste årene, med ny struktur og med fokus på hvem ATL er for. Videre formidlet han satsningen på det faglige og utviklingen av nye undervisningsmidler på alle førerkortklasser, hvor Lime Green Digital har vært en sentral samarbeidspartner. Til slutt snakket han om prosessen med samarbeid og ønske om å samordne bransjeorganisasjonene ATL og TF, med formål om at bransjen i fremtiden skal være en viktig og sterk aktør allerede ved utarbeidelse av høringsutkast.

Videre fikk ATLs fagkonsulent på tungbil, Tom Are Salberg, stafettpinnen. Han snakket om hans jobb og oppgaver som fagkonsulent på tungbil, og om hva vi kan forvente vil skje av endringer i bransjen i nær fremtid.

En bransje i endring
At det skjer ting i bransjen fremover ble godt gjenspeilet i programmet på seminaret. Programmet tok blant annet for seg endringer i regelverk, både rundt lastsikring og yrkessjåførutdanningen. Desmond Veerakathy og Arne Island fra Statens Vegvesen forklarte bakgrunnen for endringene i regelverket rundt lastsikring og hva endringene ville si i praksis. Tom Are Salberg, fagkonsulent tungbil, formidlet rundt EU-pakka og hvilke endringer det har for tungbilbransjen og vår bransje. Arvid Mytting fra Vegdirektoratet fortalte om foreslåtte endringer og revideringer i yrkessjåføropplæringen.

Frode Dieter Ursin fra Statens Vegvesen region øst, delte sine erfaringer fra tilsyn på yrkessjåførutdanningen. Her fikk vi vite litt om hvordan tilsynet jobber, hva de har oppdaget under tilsyn og man fikk noen forslag til den praktiske undervisning.

Ny teknologi og autonome kjøretøy
Ny teknologi vil være et viktig tema i fremtiden og således var dette også med på å prege seminaret. Her var Gunn Sissel Dobakk fra seksjon Geodata og ITS Statens Vegvesen invitert for å fortelle litt rundt ITS i Statens vegvesen og ITS-prosjektet Aurora Borealis på E8. Her tar de i bruk teknologi som skal gjøre det mulig for vei og kjøretøy å kommunisere, slik at kjøreturen skal være tryggere, mer effektiv og miljøvennlig. Et veldig interessant tema og prosjekt som det blir spennende å følge videre med på.

Videre var Geir A. Moe fra NLF invitert og snakket rundt behovet for yrkessjåfører i fremtiden, og mulighetene som ligger i bruk av autonome kjøretøy. Teknologien har kommet langt, er vi villige til å bruke den? Hvilke fordeler og hvilke utfordringer ligger i bruk av nye teknologi? Dette var viktige tema som Moe loste oss engasjert igjennom.

Sverre Riise fra Skantraf delte sine betrakninger rundt viktige tema som førerstøttesystemer og analyse av kjøreatferd. Spesielt opptatt var han av hvordan flåtestyringsverktøy som brukes ved optimalkjøring kan gi motivasjon for feil bruk av kjøretøyet, og hvordan dette kan føre til feilhandlinger i kritiske sitasjoner.

Christian Kuran fra Universitetet i Oslo var invitert for å dele sine erfaringer fra kurset Driftsoptimalisering av trafikk og transportsikkerhet, DROTTS. Dette er et prosjekt som ser på den bakenforliggende årsaken til regeltøying og regelbrudd i tungtransportbransjen og hvilket omfang og utøvelse det har. Interessant prosjekt som peker på flere faktorer enn sjåføren alene som årsak til uønskede hendelser og ulykker.

Utdanning
Rolf Gregersen, administrasjonssjef i ATL, fortalte om finansiering av bussopplæring via Lånekassen. Denne ordningen er allerede i gang, og er ment for at flere skal få den økonomiske muligheten til å ta utdanningen og få seg jobb som bussjåfør. Det er et ønske, og jobbes for, at denne muligheten også skal komme på plass for de som ønsker å jobbe med godstransport.

Et annet tema som ble tatt opp på seminaret er fremtidens tungbillærerutdanning. Kai A. Fegri fra OsloMet, tidligere HiOA, presenterte sine ønsketenkninger, visjoner og forslag for en fremtidig tungbillærerutdanning. Dette er et viktig tema, da en av bransjens utfordringer nettopp er rekruttering. Dette gjenspeilet seg også i engasjementet i gruppen og diskusjonene under dette innlegget. Reidar Mikkelsen hadde fokus på videreutdanning av yrkessjåfører og tungbilllærere under sitt innlegg. Her satte han fokus på utfordringene vi har i bransjen, både når det gjelder samarbeid i bransjen, krav til kompetanse og hvordan denne verdsettes, et innlegg til ettertanke.

Nye verktøy
Tradisjon tro er det ingen seminar uten presentasjon av nye verktøy vi kan bruke i undervisningen. I år var Transics invitert til å presentere sine produkter som kan være fine hjelpemidler i opplæringen. Transics har utviklet et flåtestyringsverktøy som kan brukes i undervisningen i optimal bruk av kjøretøy. Dette verktøyet kan brukes på alle biltyper, slik at alle kan bruke det samme verktøyet. Et tilbud rundt dette produktet må man komme tilbake til ved et senere tidspunkt når man vet interessen.

Lime Green Digital ved Ole Magnus Egelund var også tilstede, og presenterte de siste digitale undervisningsverktøyene til bruk i tungbilopplæringen, deriblant teorikurs på nett i klasse C og CE. Hvis dere ikke har prøvd dette produktet enda, er det mulig å få tilgang ved å kontakte Lime Green.

Alt i alt kan vi oppsummere seminaret som to dager fylt med godt faglig påfyll og engasjement. Vi har nye, spennende tider i møte, både med utfordringer og muligheter.

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Adresse: Ryensvingen 15, 0680 Oslo

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund: Org nr. 981 454 901
ATLs Interessekontor SA: Org nr. 950 982 527

Personvern

Kontakt oss

Telefon: 22 62 60 80
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

0
Delinger