Trafikksikkerhet

Her tar vi for oss en rekke temaer om trafikksikkerhet.

Nødstopp2

Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen. Les mer  om trafikksikkerhet på vegvesen.no

Sist oppdatert