Lover og regler

Som interesseorganisasjon for trafikklærerbransjen jobber vi med lover og regler knyttet til trafikksikkerhet. Det er derfor viktig å være oppdatert til enhver tid. Ved eventuelle endringer av forskrifter og lover, oppdaterer vi det på siden vår eller henviser til link. Du finner informasjon og kommentar og linker til hvert tema i margen.

Sist oppdatert