Læreplaner

Lovdata samler lover, forskrifter og stortingsvedtak.

Lovdata er den sikreste kilden til de siste oppdateringene av lover og regler. Statens Vegvesen har også oppdaterte læreplaner. De finnes også på Lovdata.

Læreplan forside kl B

 

Sist oppdatert