Øvelseskjøring

Å øvelseskjøre mye er viktig for at eleven skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker. Statens vegvesen anbefaler 140 timer øvelseskjøring før oppkjøring. Dette tilsvarer over en time i uka i løpet av to år.

Trafikklæreren bør gi eleven kjøreøvelser til neste time, siden dette vil motivere til fornuftig egentrening og gi eleven anledning til å øve på en konstruktiv måte. Trafikkskolene kan tilby ledsagerveiledning som en del av opplæringen. Vi anbefaler at trafikkskolen oppfordrer eleven til å ta med ledsageren på kjøretime og få ledsagerveiledning . Da blir det lettere å samordne den private øvelseskjøringen med opplæringen ved trafikkskolen. Flere av våre medlemsskoler har positiv erfaring med ledsagerveiledning.

Les Trafikkskolen 2011 nr 2, side 14 om en far som tok kjøretimer.

Les Trafikkskolen 2012 nr 2, side 10 om store forskjeller mellom trafikklærere og ledsagere i praktisk opplæring.

Statens vegvesen holder informasjonsmøter og har mye nyttig informasjon om øvelseskjøring .

Sjekk øvelseskjøring på Facebook.

Sist oppdatert