ATL på høringen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

ATL var representert ved fagkonsulent Ellen Ramstad på høringen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 10.01.2017.

HøringStort.transport-kom.komite-EllenRamstad-10.1.2017

Ellen presenterte bransjen og var blant annet innom livslang læring, den menneskelige faktor og dagens trinnvise opplæringsmodell. Hun poengterte at det er grunn til å tro at dagens føreropplæring har bidratt til økt trafikksikkerhet og færre ulykker, og at ATL mener føreropplæringen må vektlegges mer. 

Ta deg tid til å lytte til Ellens innlegg som starter ca 17 minutter ut i videoen:

ATL på høringen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

 

Sist oppdatert