Alvorlig ulykke i Bøvrenestunnelen

Buss og personbil kolliderte front til front i tunnelen mellom Norheimsund og Øystese. 5 personer var innvolvert. ATL var tilstede

Fredrik våkner som vanlig torsdag morgen til tonene av vekkerklokken. På tide å stå opp og komme seg på skolen. Nå er det ekstra artig å være på skolen, for russetiden er startet.

Mens Fredrik kler seg, er skolebussen med andre skoleungdommer allerede på vei fra Strandebarm til Øystese Gymnas. For bussjåføren, Trond, er det en helt vanlig dag på jobb. Han setter av elevene utenfor skolen, og skal returnerer til Norheimsund gjennom Børvenestunnelen. En ny og moderne tunnel som er bred og godt opplyst.

Fredrik har kommet seg i bilen og plukket opp 3 andre russ på veien. Stemningen er god og det synges og fleipes i bilen, en eldre Mercedes. Fredrik velger også Børvenestunnelen, lykkelig uvitende om hva som skal vente dem og Trond, som kommer i motsatt retning. 

I et ubevoktet øyeblikk møtes de to kjøretøyene front til front midt i tunnelen. Et øredøvende brak av vridd metall og knust glass gjaller gjennom tunnelen. Så stilhet. Etter hvert kan man høre ynking fra to av Fredriks passasjerer. Trond sitter sjokkskadet bak rattet i bussen, og bare stirrer ut i luften. Han er fullstendig handlingslammet.

I bakgrunnen kan en høre en bil nærme seg. Det er 4 gutter, også på vei til skolen. De blir de første på ulykkesstedet. De stanser et stykke unna ulykkesstedet. Etter å ha summet seg kommer de ut av bilen og skynder seg bort til ulykkesstedet. 

_MG_5643

De første på skadestedet igang med livreddende førsteehjelp

Dette er opptakten til en storstilt redningsøvelse med alle nødetatene i Kvam kommune. Hensikten er å samkjøre nødetatene, og få russen til å reflektere over hvilke ressurser en ulykke innebærer. Initiativet til øvelsen var tatt av ATL medlemmet Kjell-Magne Seim, Faglig leder av Kvam Trafikkskule AS, som selv å ha mistet en slektning i trafikkulykke på utsiden av tunnelen. Med seg på laget har han fått Kommunelegen (Kvam Legevakt), skoleverket i kommunen, nødetatene, Helse Bergen, Statens vegvesen og det lokale næringsliv. 

_MG_5622

Kjell-Magne Seim ønsker observatørene velkommen til øvelsen

Til å overvære øvelsen var årets russekull, Trygg Trafikk, forskjellige etater og trafikklærere invitert. Det ble en svært lærerik og tankevekkende øvelse for alle parter.  Før vi ble busset til Børvenestunnelen holdt Brannmester John Magnus Birkeland fra Bergen Brannvesen en teoretisk sekvens rundt ulykker og brann i tunnel. John Magnus er i tillegg til Brannmester i Bergen brannvesen, trafikklærer av utdannelse, jobber ved Stein Eliassen Trafikkskole AS i Bergen og har et tett samarbeid med Kvam Trafikkskule AS.

Når det gjelder ulykker og brann i tunnel, understreket John Magnus at det er viktig å først vurdere situasjonen på stedet. Hva er tilrådelig under de rådene omstendigheter? Det er ingen som forventer at en selv skal sette sitt liv i fare. En må først og fremst sikre en selv. Brorparten av norske tunneler er beregnet på selvberging, og en kan ikke forvente at det offentlige kan komme å redde deg hvor som helst i landet. Det er heller ikke i alle tunneler det finnes varslingssystemer eller brannslukkere. 

_MG_5625

John Birkeland til venstre og initiativtaker Kjell-Magne Seim

Det finns ingen fasitsvar på hva som skal gjøres ved ulykke eller brann i tunnel. Det aller viktigste er å få sikret seg selv, skadestedet og få varslet nødetatene. ATLs nye brosjyre om tunnelkjøring gir en god ledetråd rundt problematikken. Å varsle veitrafikksentralen ved å ta ut brannslukkingsapparat er best, i og med at de da vet nøyaktig hvilken tunnel og sted i tunnelen. Men i sterkt trafikkerte tunneler kan de være farlig å forlate bilen. Da kan mobilen være nyttig. Ved brann er det viktigst å komme seg ut av tunnelen. Dessverre, som ved en husbrann, vil det være tilfeller der det er svært liten sjanse for å bli reddet. Allerede etter 5 min vil en kunne oppleve forvirring slik at en ikke vet hvilken vei en skal gå. Det er alltid mest oksygen langs bakken. 

Tilbake til ulykken. 

De fire ungdommene setter straks i gang med å sikre skadested, og varsle 113 akuttmottak. Uansett om en ringer 112 Politi, 113 AMK eller 110 Brann, vil de trippelvarsle de andre nødetatene, og alle kommuniserer sammen med innringer. AMK vil lede innringer gjennom hva de skal foreta seg på skadestedet for å redde liv. Viktigst er å sørge for frie luftveien slik at tilskadekomne får puste. Under kyndig veiledning får ungdommene de 4 tilskadekomne ut av bilen og starter med førstehjelp. 2 stk. er kritisk skadd, 2 stk. lettere skadd. Bussjåføren er uskadd, men fortumlet etter sammenstøtet. Etter å ha blitt ledet bort, forsøker han seg likevel å komme tilbake i bussen.

Børvenestunnelen er en moderne tunnel mellom Norheimsund og Øystese i Kvam kommune i Hardanger ca. 8 mil vest for Bergen. Avstanden til nødetatene er kort. Likevel tok det 7 minutter til første brannbil med innsatsleder fra Øystese var på stedet. 2 minutter seinere kom første innsatsbil fra brannvesenet i Norheimsund. De gikk straks i gang med å sikre skadestedet ved å legge ut slanger og hente frem frigjøringsutstyr om det skulle trenges. Mannskapene oppførte seg rolig og det var tydelig at hver hadde sin oppgave. Etter ca. 17 min ankom Fagleder helse, og første ambulanse etter 18 minutter. Etter hvert kommer 4 leger til stedet og flere ambulanser. I første øyekast kan det se ut som at folk bare virer rundt på ulykkesstedet. I midlertid har alle sine oppgaver som de utfører uavhengig av hva de forskjellige fagetatene holder på med.

_MG_5652

Innsattsledere fra Helse, Politi og Brann samles på et sted for å koordinere arbeidet og ha overoppsynet. Disse oppdaterer sine operasjonssentraler og forberede tiltak ved akuttmottak og annet som er nødvendig. I det nye Nødnettet kommuniserer alle etatene på samme kanal slik at alle får samme informasjon. Helse evakuerer de skadde til en felles samleplass, legene vurdere de skadde, og henviser til hvor de skal sendes. Voss sykehus eller Haukeland sykehus. Politiet samler inn personalia på vitner, informasjon om hendelsesforløp og dokumenterer plassering og informasjon om kjøretøyene. Brannvesenet sikrer kjøretøyene, frigir fastklemte og forhindrer eventuelle branntilløp. Ellers hjelper brannvesenet til med tilskadekomne. I denne øvelsen var ikke Luftambulansen involvert. Men med et slikt skadeomfang som det var, ville det vært naturlig at disse også ble varslet.

Hele øvelsen er over etter 45 minutter. Da er det konstatert 2 omkomne, 2 letter skadd og en forvirret bussjåfør.

Etter øvelsen samlet nødetatene seg for å gå gjennom erfaringen sine, og observatørene (russen og andre tilskuere) på Øystese Gymnas. Her tok kommunelegen og lensmannen oss gjennom våre opplevelser i øvelsen. De tok også opp den moderne tids utfordringer med Facebook, Snap Chat osv. hvor tilskuere legger ut bilder og opplysninger før fagetatene klarer å varsle pårørende. Dette frarådes på det sterkeste. Det er en stor belastning for pårørende som varsles på denne uprofesjonelle måten

_MG_5693

Russen samlet på Hardanger Fjordhotell til oppsummering, konsert og fest.

Hele seansen ble avsluttet om kvelden på Hardanger Fjordhotell. Russen var invitert til en sammenkomst der de fikk smakebiter av filmen som ble tatt av øvelsen. I tillegg fortalte Hallgeir Berge om sin ulykke i Gudvangatunnelen hvor han fikk revet av ansiktet i sammenstøtet med nødboksene som henger på tunnelveggen. Kirurg Halvard Vindenes som opererte Hallgeir i nærmere 23 timer etter ulykken, var også tilstede og fortalte om hvordan det var å ta imot en så skadd pasient. Det har tatt 35 operasjoner for å rekonstruere Hallgeirs ansikt.

_MG_5709

Hallgeir Berge forteller om sin ulykke i Gudvangatunnelen. En lang kamp tilbake til livet etter 35 operasjoner

Ikke alle har vært så heldig som Hallgeir som overlevde en så alvorlig trafikkulykke. Kjetil Hovland mistet sin far i en trafikkulykke langs veien rundt Børveneset før tunnelen kom. Han gikk langs veien for å møte sine arbeidskamerater ved sin nye arbeidsplass. De skulle ha en samling i Øystese for å bli bedre kjent med hverandre. Et sted han aldri nådde frem til, da en ruspåvirket fører kjørte ham ned langs veien. Kjetil fortalte om den smerten det var å få lensmann og prest på døren med dødsbudskapet, og ikke minst å miste en kjær far. 

Knut Olav Nestås fra Trygg Trafikk avsluttet med en appell om at russen må ta vare på hverandre i trafikken. Så fortsatte kvelden med konsert og dans for russen.

Vi i ATL vil takke Kjell-Magne Seim, og alle deltakere i øvelsen, for et kjempe godt initiativ og lærerik dag. Planen er at Kjell-Magne og nødetatene skal gjennomføre en oppfølgerøvelse til høsten. Vi håper å kunne dekke den seansen også.

 

 

 

Sist oppdatert