Velkommen til Fagdag 3.10

- 09:00-16:00
NAF Øvingsbane Stavanger

fagdag naf ovingsbane


Fagråd 3.10 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.10, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde.

Føreropplæringen ble grundig evaluert og fant styrker og svakheter både i planer, systemet og hos trafikklæreren.

Fagdagen er utviklet av Fagråd 3.10, et samarbeid mellom NORD, ATL, TF og NAF. Arrangeres i regi av Forum For Trafikk-Pedagogikk.

Samlingen tar tak i en del av de utfordringene evalueringen påpeker og gir deg som trafikklærer mulighet til egenutvikling og bevisstgjøring.

Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, foredrag, gruppearbeid og praktisk gjennomføring.

 

I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med:

 • Konstruktivistisk læringssyn
 • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning
 • Læreplanens målformuleringer (produkt og prosessmål)
 • Veilederrollen ved gjennomføring av tema 3.8

I praksis skal du få utfordret deg:

 • I sikkerhetshallen
 • Bruk av oppgave og refleksjonsark
 • I å bruke kvalitative spørsmål

Kursholdere vil være:

 • Stein M Olsen (NORD)
 • Ellen M Ramstad (ATL)
 • Tore Johannessen (TF)
 • Morten Fransrud (NAF)

 

Kursavgift: 1950.- (Etterfaktureres)

 

Bindende påmelding direkte til øvingsbanen

Mail: helge.soiland@naf.no

Tlf: 924 89 427            

 

Sist oppdatert