Hvordan planlegge og gjennomføre ny læreplan og forskrift for AM 146 (Oslo)

- 12:00-14:00
ATLs lokaler på Ryen

Kurset tar for seg hvordan planlegge og gjennomføre ny læreplan og forskrift for AM 146.

Vi gleder oss!

Sist oppdatert