HMS-kurs for ledere

- 10:00-15:00
ATLs lokaler på Ryen

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Temaer
- Arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
- Arbeidsmiljølovens forskrifter.
- Roller i HMS arbeidet
- Krav til arbeidsmiljø
- Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 10.00 — 15.00

Påmelding til nina@atl.no 

Pris:  kr.1500,- per deltaker. Inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Sist oppdatert