HC-Fagseminar

-
Quality Airport Hotel Gardermoen

Fagseminar for trafikkskoler som driver føreropplæring for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Hva kan man få til tross funksjonsnedsettelse?
Bjørnar Erikstad er født uten armer, med fingrene festet på skuldrene, som han selv sier det. Han ble født med TAR-syndrom.  Han holder et inspirerende foredrag om å se muligheter i stedet for begrensninger. Vi skal også få se bilen han kjører.

Trine Åkermann snakker om dysleksi.

Ellen Ramstad informerer om førerprøve/vurderingsprøve.

NAV kommer.

Ungdom i rullestol. Johannes Ramstad Finnanger forteller.

Per Veum og alle deltakere/foredragsholdere opp igjennom årene har forsøkt å lage et kompendium om ulike diagnoser.  Får vi lansert kompendiet i år?

Se invitasjon og program her

 

Seminaravgift:  faktureres fra ATL

Deltakelse med overnatting: kr. 4200,-  seminar inkl. rom/frokost, lunsj begge dager, middag torsdag kveld
Deltakelse uten overnatting: kr. 3100,-  seminar inkl. lunsj begge dager

Påmelding til nina@atl.no innen 5.oktober

Meld deg på til nina@atl.no

 

Relaterte dokumenter
Sist oppdatert