Fagdag 3.8 NAF Trafikksenter VÅLER

- 09:00-16:00
NAF Trafikksenter Våler

Fagråd 3.8 har etter forespørsel startet en ny rekke med fagdag 3.8, da svært mange trafikklærere ikke fikk plass på forrige runde

Føreropplæringen er grundig evaluert og har funnet styrker og svakheter både i planer, systemet og hos trafikklæreren.

Fagdagen er utviklet av Fagråd 3.8, et samarbeid mellom  NORD, ATL, TF og NAF.
Arrangeres i regi av Forum For Trafikk-Pedagogikk.

Samlingen tar tak i en del av de utfordringene evalueringen påpeker og gir deg som trafikklærer mulighet til egenutvikling og bevisstgjøring. 

Fagdagen vil bestå av demonstrasjoner, foredrag, gruppearbeid og praktisk gjennomføring.

I den teoretiske delen vil du bli bedre kjent med:

  • Konstruktivistisk læringssyn
  • Oppgaveorientert/prosessorientert undervisning
  • Læreplanens målformuleringer (produkt og prosessmål)
  • Veilederrollen ved gjennomføring av tema 3.8

I praksis skal du få utfordret deg:

  • I sikkerhetshallen
  • Bruk av oppgave og refleksjonsark
  • I å bruke kvalitative spørsmål

Påmelding.
Mail:  firmapost@naf-trafikksenter.no eller på 62 42 98 10
Påmeldingsfrist 14 dager før kursdato
Avbestillingsfrist 1 uke før kursdato

Kursholdere:
Stein M Olsen, HiNT
Ellen M Ramstad, ATL
Tore Johannessen, TF
Morten Fransrud, NAF

Relaterte dokumenter
Sist oppdatert