Årsmøte ATL Troms

Nord-Norsk Trafikksenter

Innkalling til årsmøte ATL Troms

Det innkalles herved til årsmøte i ATL, avdeling Troms. Møtet vil være fredag 17. mars 2017 klokken 11.00 på Nord-Norsk Trafikksenter på Finnfjordeidet, Finnsnes.

 

Saksliste:

Sak 1. Åpning

Sak 2. Opprop

Sak 3. Konstituering

Sak 4. Årsmelding 

Sak 5. Regnskap

Sak 6. Innkomne saker Sak 7. Budsjett

Sak 8. Valg

Sak 9. Avslutning

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. senest 3. mars 2017.

 

Følgende personer er på valg:

Styreleder: Toril Birkeland

Styremedlem: Knut Christiansen

Varamedlem: Audun Thomassen

Revisor: Vidar Nyvoll

MC gruppa: Sondre Trældal

 

Forslag til kandidater til valg sendes til valgkomitèens medlemmer, Lene Arnesen, Tromsø Trafikkopplæring eller Mats Wang, Tromsø Trafikkskolesenter.

 

Påmelding til knut@ttrafikk.no innen tirsdag 14. mars 2017.

 

Mvh

For styret, ATL Troms

Knut Christiansen

Sist oppdatert