Årsmøte ATL Sør-Trøndelag

Til medlemmsskoler i ATL Sør-Trøndelag

Varsel om ordinært årsmøte 2017


Forslag fra medlemmer 

Det vises til Normalvedtekter for ATLs Fylkesavdelinger §5 Avdelingsstyret og medlemmer (også assosierte og personlige) har rett til å fremme forslag. Saker eller forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være avdelingsstyret i hende senest 2 uker før årsmøtet

 

ATL Sør-Trøndelag vil avholde årsmøte 21.03.17. kl. 19.00

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om hvor møtet skal avholdes.

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 6. mars 2017.

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at: 

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
  • det blir gitt et prisoverslag for gjennomføringen
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Dette vil hjelpe årsmøtet å ta stilling til saken og være til hjelp ved avstemmingen.

 

Eventuelle forslag sendes  pr. e-post, til: atl.styret.st@gmail.com

Merk ”Saker til årsmøtet 2017”

 

Vennlig hilsen

ATL Sør-Trøndelag

Styret

Sist oppdatert