Årsmøte/fagkveld ATL Buskerud

- 17:00-21:00
Tyrifjord Hotel

17:00-18:00:

  • Økonomi
  • Veien videre
  • Valg av styre

18:00-19:30:

  • Direktør i ATL Torgeir Abusdal informerer
  • IT-sjef i ATL Alexander Valenzuela: Dataverden, hvordan vil det påvirke oss?

19:30-21:00:

  • Pizzabuffet og mingling, det vil bli mulighet til å snakke med foredragsholderne

 

Pris 475,-

 

Velkommen skal du være!

 

Påmelding ved innbetaling til konto: 1594.09.00643 innen fredag 13. april 2017.

Sist oppdatert